Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Védőnői szolgálat

 

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató Népegészségügyi eljárásról, mely a védőnői ellátást érinti!

Tájékoztató Népegészségügyi eljárásról, mely a védőnői ellátást érinti!

Tájékoztató a koronavírus okozta járványügyi helyzetről.

Tájékoztató a koronavírus okozta járványügyi helyzetről.

Óvintézkedések várandósok, kismamák részére saját egészségük és a csecsemő egészsége érdekében.

Óvintézkedések várandósok, kismamák részére saját egészségük és a csecsemő egészsége érdekében.

Fertőződés elkerülése – alapvető szabályok - Mindenki számára

Fertőződés elkerülése - alapvető szabályok - Mindenki számára

12 PONT A COVID19 ELLEN

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ - 12 PONT A COVID19 ELLEN

Védőnő : Ácsné Nagy Henriett

Elérhetőség: mbodzasvedono@freemail.hu

                      Tel:. 06-30-311-1456                      

                      5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38/1.sz.

Havonta egy alkalommal, a kiírt időpontokban (minden hó első keddjén) szaktanácsadás történik, gyermekorvos: Dr. Lovászi Éva A tanácsadásokon kívüli időben a védőnő területi és óvodai munkát végez, így a tanácsadóban nem mindig megtalálható, ezért kérem az időpont pontos betartását!

 

A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. Két részből áll: területi védőnői és iskolai védőnői ellátásból. A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik. Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában és az óvodákban végzi.

A területi védőnő feladatai:

a) nővédelem,

b) a várandós anyák gondozása,

c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;

d) a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,

e) az óvodában a védőnői feladatok végzése,

f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása.

Területi védőnői ellátás

Nővédelem

A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik:

 • a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést,

 • közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.

Várandós anya gondozása

A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:

 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.

 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi. Ezek a következők: testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése, magzati szívműködés vizsgálata, haskörfogat mérése, magzati mozgások észlelése, alsó végtagok megtekintése, vizelet vizsgálat, vércukor vizsgálata.

 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.

 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról,

 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.

A védőnői gondozás tanácsadáson, családlátogatáson, és közösségi programon valósul meg.

Gyermekágyas gondozása

Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása

Gyermekek gondozása a hatodik életévig

A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:

 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására-segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad , együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tr. 4§-nak a pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében é megvalósításában.

Családgondozás

 • Segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.

 • Soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.

 • A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén , a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti,

 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.

 

Vissza a lap tetejére