Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Választási információk

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

            

  www medgyesbodzas.hu

  Képviselő-testületi ülés, Medgyesbodzás-Gábortelep 2024.05.17.

  Kapcsolódó képviselő testületi anyagok: >>>

  Régebbi képviselő-testületi ülések -


Felhívás emlőszűrésre!

A teljes felhívás a Hírek menüpontban olvasható.


Ügyiratszám:

BE/33/449-2/2024

Tárgy:

Ingatlan-árverési hirdetmény

Ügyintéző:

Sümeghy Szilvia

Hiv.sz.:

0079.V.2286/2012/80

Telefon:

66/529-279

Melléklet: -

 

 

INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

I. A hirdetmény tárgya, az árverés adatai

 

1. A Dr. Kovács Ildikó Végrehajtói Irodája által 0079.V.2286/2012180 ügyszámon megküldött megkeresés alapján megindult végrehajtási ügyében tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés behajtása érdekében Mauréry Tiborné adós tulajdonában álló Medgyesbodzás külterület 036/6 helyrajzi számú ingatlan 128/6447 tulajdoni hányadára a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2.§ (1) és 9. § (2) bekezdései értelmében a mezőgazdasági igazgatási szerv (továbbiakban: Hatóság) megismételt árverést tűz ki.

 

2. Árverést lefolytató Hatóság.....

 

A teljes hirdetmény itt olvasható: INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 


Medgyesbodzási választási eredmények: >>>


 

INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A hirdetmény tárgya, az árverés adatai :

  A Dr. Hausz és Társa Végrehajtói Irodája által 014.V.0884/2023/70 ügyszámon megküldött megkeresés alapján megindult végrehajtási ügyében tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés behajtása érdekében Bíró Attila Csaba adós tulajdonában álló Medgyesbodzás külterület 090/26 helyrajzi számú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2.§ (1) értelmében a mezőgazdasági igazgatási szerv (továbbiakban: Hatóság) árverést tűz ki.

Az árverési hirdetmény teljes szövege itt: INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY


Békés Megyei Kormányhivatal

Mezőkovácsházi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztályára bejelentett állásajánlatok

Állásajánlatok

 

Munkáltató neve

Munkakőr

Munkavégzés helye

Békés Vármegyei Rendőr-Főkapitányság

Iskolaőr

Mezőkovácsháza

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

tárlatvezető

szállodai recepciós felszolgáló

Geszt

Máté Andrásné

pultos

Mezőhegyes

Új Alkotmány Mgsz.

főkönyvi könyvelő

Mezőkovácsháza

Kisdombegyházi-Agro Ferr Kft.

növényvédő gépkezelő

Dombegyház

Mondi Békéscsaba Kft.

betanított gépkezelő

Békéscsaba

Kamarás-Agro Plusz Kft..

targoncavezető

Nagykamarás

Király Sándor.

segédmunkás (fémipari)

Végegyháza

Droppa Mihály e.v.

traktoros

Battonya

Agrosztár Kft.

inszeminátor

Dombegyház

Szivárvány Aqua Kft.

gépésztechnikus

Mezőkovácsháza

Battonyai Idősek Otthona.

szociális gondozó, ápoló

Battonya

Pipis-Bau Kft

építőipari segédmunkás

Tótkomlós

 

Amennyiben további információt szeretne bármelyik állásról,

  • telefonon: 68/381-798, 68/381-992, 30/743-2811,
  • e-mailben: suta.eniko@bekes.gov.hu, mezokovacshazajhfo@bekes.gov.hu ,
  • vagy személyesen (Mezőkovácsháza, Alkotmány u.42.) érdeklődjön.

További állásinformációk a https://interkarrier.kh.gov.hu  oldalon.


  Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tudnivalók

  2/2023. (X.27.) HVI határozatMedgyesbodzás Község Önkormányzat

5663 Medgyesbodzás Széchenyi u.38.

 

Segély kifizetés várható időpontjai 2024-ben: az adott napokon 13.00-15.30-ig

      július 05. péntek

      augusztus 05. hétfő

      szeptember 05. csütörtök

      október 04. péntek

      november 05. kedd

      december 05. csütörtök


 

"A" és "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal

együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.

törvény vonatkozó rendelkezéseivel.

 

A teljes kiírás:

  Bursa "A" típus:   Bursa "A" típus

  Bursa "B" típus:   Bursa "B" típus


ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Medgyesbodzás hulladékszállítás

 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

  5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38. Polgármesteri Hivatal épületében.

Ügyfélfogadási idő:

  2024. Július 25.

  2024. Augusztus 29.

  2024. Szeptember

Nap megn.

Időpont

Csütörtök

11.00-12.00

Kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

  Telefonon: +36/66/447-150

   

  E-mail-ben:

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.tappe.hu oldalon tájékozódhat.

TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

 


HIRDETMÉNY

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLÓZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 

Az ingatlanok értékesítéséhez az NFK elvégezteti az ingatlanok értékbecsléseit, amelyek minden esetben megfelelnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4, § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a földrészletnek eladás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához - a 4/B, §-ban foglaltak kivételével - el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését (továbbiakban, értékbecslés). Az eladásra vagy cserére vonatkozó döntés értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg, Értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél alacsonyabb ellenértéket az adásvételi és a csereszerződésben megállapítani nem lehet.

 

A teljes hírdetmény: Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!  


ÁLLÁSHÍRDETÉS

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)

Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres.

 

Ellátandó feladatok:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprő ipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Foglalkoztatás:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

 

Amennyiben nem rendelkezik ilyen végzettséggel, ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk, a képzés ideje alatt a betanított kéményseprő számára járó illetményt garantáljuk.

 

A teljes álláshírdetés: Álláshirdetés Kéményseprő munkakörbe

A kéményseprő munkáról: A kéményseprő szakmáról


 

MEZŐKOVÁCSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

RENDÉSZETI OSZTÁLY

MEDGYESEGYHÁZA RENDŐRŐRS

Medgyesbodzás körzeti megbízott fogadóórája

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság elérhetősége:

  vezetékes telefonról : 06 / 68 / 381-255

  mobil telefonról : 06 / 30 / 633 -7190

  E-mail : mezokovacshaza.rk@bekes.police.hu

Fogadóórák helye: Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. szám alatt KMB iroda.

 

Körzeti megbízotti működési területe: Medgyesbodzás közigazgatási területe.

 

Fogadóórák ideje:

  Szabó László r. zls. körzeti megbízott 06-30/633-7190

  minden hónap 1. szerdai napon 09.00-10.00 óra

 

Legközelebbi rendőri szerv :

  Mezőkovácsházai Rendőrkapitányság 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 198.

  vezetékes telefonról : 06 / 68 / 381-255

Közérdekű telefonszámok:

  Általános segélyhívó: 112

Medgyesegyháza, 2022. november 01.

    Tisztelettel:

        Almási Levente r. alezredes

         örsparancsnok

 


Hírdetmények:


 

Vissza

 

Villany és gáz mérőállás bediktálás:

Kohulák József:

06/20-745-5318


Szenyvízszippantás

Beton Recycling Kft Telephely: Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz

Varga Andor ügyvezető: +36/70/391-8310

Ára: megegyezés alapján! 


Elektronikus ügyintézés


Magyar falu program


Medgyesbodzás és Gábortelepi Hírmondó


1830 – az egységes ügyeleti hívószám.