Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgálat több, mint tíz évre visszanyúló szolgálat a falu körében. Az igénybevevők száma egyre inkább növekedett az évek alatt, köszönhetően a bizalomnak, ami kialakult a falu lakói és a tanyagondnok között.

A tanyagondnoki szolgálat elsősorban azért lett létrehozva, hogy a gábortelepi lakosságot segítse abban, hogy elérjék azokat az intézményeket, amelyek csak Medgyesbodzáson találhatóak meg.

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történnek az óvodások és az iskolások szállítása napi szinten az intézményekbe, valamint a betegek orvoshoz történő szállítása is.

Mindemellett fontos szerepet tölt be a gyógyszerek kiírattatása, valamint kiváltása és ezeknek a házhoz szállítása is. E mellett még kapcsolatot tart a falu lakóival is a tanyagondnok, figyelembe veszi az általuk tett bejelentéseket és ezeket továbbítja a megfelelő személyeknek, akik ebben segítséget tudnak nyújtani.

Folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat dolgozóival, a háziorvossal, a védőnővel, családsegítővel és a szociális hálózat dolgozóival.

A tanyagondoki szolgálatot Szabó György Béla látja el.

Elérhetősége: +36 30/ 310-9162

Munkanapokon elérhető a tanyagondnoki szolgálat az alábbi időintervallumban:

7.00-16.00

2019. évi beszámoló:

Új szakmai program: