Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

TOP pályázatok

TOP_PLUSZ-3 3 2-21-BS1

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00036

Sajtóközlemény

Megújul a tetőszerkezet a medgyesbodzási rendelőintézeten

2023.07…

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata sikeres projektet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyú Felhívásra. Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Medgyesbodzáson” című projekt a 2021-2027-es programozási időszak keretében valósul meg, 10 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

 

Projekt célja:

Medgyesbodzás településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, védőnői, valamint az iskola egészségügyi szolgálatot. A feladatok ellátására egy épületben kerül sor: a jelen projekt keretében az egészségügyi szolgálatoknak helyet adó, Széchenyi utca 38/1. szám alatti rendelőintézet érintett. Az ingatlan 1 db háziorvosi rendelőnek és 1 db védőnői szolgálatnak ad otthont. A háziorvos látja el az iskolaegészségügyi szolgálatot is. Az egészségügyi szolgálatokat ellátó rendelő által ellátott lakosok száma jelenleg összesen 969 fő. A védőnői szolgálat által ellátott lakosságszám jelenleg 117 főt tesz ki, az iskola-egészségügyi ellátás 52 fő ellátottat érint.

 

Az ellátott lakosság minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében, az orvosi rendelő épületének tető-szerkezet rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztés révén a projekt jelentősen hozzájárul az "élhető település" cél eléréséhez, a lakosság elégedettségének növeléséhez, tekintettel arra is, hogy évente átlagosan néhány alkalommal valamennyi lakos felkeresi majd az épületet, illetve annak környezetét. A projekt keretében javuló infrastrukturális feltételek nyomán a munkavállalók munkaképességének mi-előbbi visszaállításával és a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításával az egész-ségügyi fejlesztés hozzájárul a munkavállalók munkahelyének megőrzéséhez is.Az orvosi rendelő fej-lesztése nagymértékű lakossági támogatást tud maga mögött.

 

A projekt a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósul meg.

    Szerződött támogatás összege: 10.000.000.- Ft

    A projekt kezdete: 2023.01.18.

    Várható befejezés: 2024.12.31.

    A megvalósulás helyszíne: Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38/1.

 

  

 

Vissza