Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

Tájékoztatás szociális ellátásról

Tájékoztatás szociális ellátásról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a szociális alapellátás biztosítása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(továbbiakban : Sztv.) 57.§(1) bekezdése sorolja fel a szociális alapszolgáltatásokat, melyek közül Önkormányzatunk önállóan a tanyagondnoki szolgálatot, családsegítést biztosítja a település lakossága, illetve a rászorulók számára.

A házi segítségnyújtás illetve a szociális étkeztetés biztosításáról, amelyek szintén a szociális alapszolgáltatás körébe tartoznak, az Önkormányzat 2011. március 01. napjától a

Közösség Misszió

  székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20. fsz. 2.

  bírósági bejegyzés száma, kelte: Békés Megyei Bíróság Pk.60.056/2008/4.

  nyilvántartási száma: 623

  adószáma: 18393763-2-04

  képviselője: Bodorló Borbála elnök

  ügyvezetői: Dr. Vándor György, Dr. Vígh Károly ügyvezető jegyzők

mint szociális szolgáltató fenntartóval, kötött ellátási szerződés keretében látja el.

 

Medgyesbodzás, 2011. március 01.

 

Dr. Sódar Mária sk.

     jegyző

Vissza