Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

HIRDETMÉNY !

 

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

Medgyesbodzási Kirendeltség

5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38

Tel.: 68/425-000 Fax: 68/526-331

 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyesbodzás község közigazgatási területét érintően az Alsó-Tisza –vidéki Környezetvédelmi , Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 24807-4-7/2009. sz határozatával működő vízbázis kapcsán hidrogeológiai „B” védőterületet jelölt ki.

 

A jogerős határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 17.§ (1) bekezdés g) pontja , az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 4 § (2) 24. pontja, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény27-§-a alapján az Alföldvíz Zrt kérte a területileg illetékes járási földhivatalt , hogy jegyezze be az ingatlan- nyilvántartásba a működő ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén való elhelyezkedés tényét .

 

A hirdogeológiai „B” védőterületen elhelyezkedő ingatok esetében bizonyos korlátozásokat kell betartani, amelyeket a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete felsorol.

 

Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára feljegyzett tény nem jelenti az ingatlan bármilyen jellegű megterhelését, azokra kizárólag a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet által meghatározott korlátozások vonatkoznak. Az érintett ingatlanok felsorolását az 1. sz melléklet tartalmazza. A vonatkozó korlátozásokat a 2. sz melléklet tartalmazza.

 

Mellékletek:

     1.melléklet

     

     2.melléklet

Medgyesbodzás, 2014. április 14.

dr. Sódar Mária

aljegyző     

 

 

 

 

 

Vissza