Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Választási információk

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

2024. évi általános választások

Választó polgároknak   Jelölteknek


Választó polgároknak:

TÁJÉKOZTATÓ

Nagykamarási Helyi Választási Iroda Medgyesbodzás

A Nagykamarási Helyi Választási Iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (továbbiakban IM rendelet) 29.§-a értelmében:

 

„A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]”

Ezt figyelembe véve az ajánlóívek igényléséhez, kiadásához a Helyi Választási Iroda (Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.) 2024. április 20.-án 8 órától- 16 óráig ügyeletet tart.

 

Az IM rendelet 31.§-a értelmében:

 

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

Az ajánló iv igényléshez szükséges A4 jelű nyomtatvány a www.valasztas.hu oldalon érhető el.

 

Helyi Választási Iroda    

Vissza      


 

Jelölteknek:

  Határozatok:

   Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottság 16 /2024. (VI .09.) HVB határozata

   Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottság 16 -2024. (VI .09.) HVB határozata

   Medgyesbodzás község Választási Bizottság 17/2024 (VI.09.) HVB határozata

   Medgyesbodzás község Választási Bizottság 17/2024 (VI.09) HVB határozata

   Egyéni listás képviselőjelöltek választása szavazólap adatartama

   Egyéni listás képviselőjelöltek választása szavazólap adatartama

   Polgármester választása szavazólap adatartama

   024.04.25. HVB jegyzőkönyv.

   Bejelentett egyéni listás-jelöltek sorrendje

   024.04.25. HVB jegyzőkönyv.

   Bejelentett polgármester-jelöltek sorrendje

   Bejelentett polgármester-jelöltek sorrendjének meghatározása HVB határozat

   Jakab András képviselő jelölt

   Jakab András képviselő jelölt nyilvántartásba vételi határozat

   Megyeri Szabina képviselő jelölt

   024.04.25. HVB jegyzőkönyv.

   024.04.25. HVB jegyzőkönyv.

   024.04.25. HVB jegyzőkönyv.

   Balta Nikolett képviselőjelölt.

   Balta Nikolett képviselőjelölt.

   Csernok Magdolna képviselőjelölt.

   Csernok Magdolna képviselőjelölt.

   Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselőjelölt

   Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselőjelölt

   Kutasi József Imre képviselőjelölt.

   Kutasi József Imre képviselőjelölt.

   Laduver Tamás István képviselőjelölt.

   Laduver Tamás István képviselőjelölt.

   Restály László képviselőjelölt.

   Restály László képviselőjelölt.

   Szucsik Zsolt képviselőjelölt.

   Szucsik Zsolt képviselőjelölt.

   Varga Gábor polgármester jelölt.

   Varga Gábor polgármester jelölt.

   Varga Gáborné képviselőjelölt.

   Varga Gáborné képviselőjelölt.

   Vissza  

HIRDETMÉNY

  HIRDETMÉNY       

Nagykamarási Közös Önkormányzati Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője (5751. Nagykamarás, Kossuth u. 2.Telefonszám: 68/436-000) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E §. (1) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva Medgyesbodzás Községben a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson.

 • Medgyesbodzás Községben a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát 23 főben állapítom meg,

 • Medgyesbodzás Községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 8 főben állapítom meg,

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a a következőképpen rendelkezik:

  „307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

 

  (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

 

  (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontja a következőképpen rendelkezik:

9.§

  (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

  (3) Polgármesterjelölt az, akit a)

a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

.................

jelöltnek ajánlott."

 

A Medgyesbodzás Község választópolgárainak számát a Nemzeti Választási Iroda elektronikus úton küldött értesítése tartalmazta, mely szerint Medgyesbodzáson a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választást megelőző 67. napon, azaz 2024. április 3-án:738.fő.

 

Dr. Olasz I éné dr.          

jegyző/, HV vezető   


       

Vissza

 

Villany és gáz mérőállás bediktálás:

Kohulák József:

06/20-745-5318


Szenyvízszippantás

Beton Recycling Kft Telephely: Magyarbánhegyes 0147/2 hrsz

Varga Andor ügyvezető: +36/70/391-8310

Ára: megegyezés alapján! 


Elektronikus ügyintézés


Magyar falu program


Medgyesbodzás és Gábortelepi Hírmondó


1830 – az egységes ügyeleti hívószám.