Medgyesbodzás fejléc
 

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Választás

Időközi polgármester-választás

2017. október 22

Eredmények

Helyezet

Név

Szavazatszám

1

Varga Gábor független jelölt

193

2

Győri Ferenc független jelölt

172

3

Restály László független jelölt

171

4

Szucsik Zsolt független jelölt

37

5

Tóth Gergelyné független jelölt

15

6

Gulyás Zoltán független jelölt

6

7

Gál Ferenc Magyar Munkáspárt

2

13/2017.(X.22.) számú HVB határozat

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a Medgyesbodzás településen 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredményének megállapításának tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a Medgyesbodzás településen 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választás eredményét  jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített "Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről" című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A teljes határozat itt olvasható!


  10/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 18. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Győri Ferenc 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 74/1 sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás Győri Ferenc 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 74/1 .sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  9/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 18. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Gulyás Zoltán 5664 Medgyesbodzás József A. u. 20. sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás Gulyás Zoltán 5664 Medgyesbodzás József A. u. 20. sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  8/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 18. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Restály László 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 63. sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás Restály László 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 63. sz. sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  7/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 18. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Varga Gábor 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 58. sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben Varga Gábor 5663 Medgyesbodzás Hunyadi u. 58 sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  6/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 18. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Tóth Gergelyné 5662 Csanádapáca Szent Gellért út 103. sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben Tóth Gergelyné 5662 Csanádapáca Szent Gellért út 103. sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  5/2017.(IX.18.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság 2017. szeptember 18. napján megtartott ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § -a alapján biztosított jogkörében eljárva meghozza az alábbi

  határozatot.

  A Helyi Választási Bizottság a Ve. 160. § -a alapján a bejelentett polgármester-jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjét sorsolással az alábbiak szerint határozza meg:

   1. Szucsik Zsolt független jelölt
   2. Győri Ferenc független jelölt
   3. Restály László független jelölt
   4. Gulyás Zoltán független jelölt
   5. Tóth Gergelyné független jelölt
   6. Varga Gábor független jelölt
   7. Gál Ferenc Magyar Munkáspárt

  A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

  A teljes határozat itt olvasható!


  4/2017.(IX.14.) számú HVB határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága 2017. szeptember 14. napján tartott ülésén a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben független polgármesterjelöltként indulni szándékozó Szucsik Zsolt 5666 Medgyesegyháza Zsilinszki u.11. sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben Szucsik Zsolt 5666 Medgyesegyháza Zsilinszki u.11. sz. sz alatti lakost független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  3/2017.(IX.07) számú HVB határozat

  Medgyesbodzási Helyi Választási Bizottsága 2017 szeptember 7. napján tartott ülésén 2017.október 22. napjára kitűzött időközi polgármester választáson a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet jelöltjeként Medgyesbodzás községben polgármesterként indulni szándékozó Gál Ferenc 5919 Pusztaföldvár Hunyadi u 25.sz. alatti lakos polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

  határozatot.

  Medgyesbodzási Helyi Választási Bizottság a 2017 október 22.napjára kitűzött időközi polgármester választáson Medgyesbodzás községben polgármester jelöltként Gál Ferenc 5919 Pusztaföldvár Hunyadi u 25.sz. alatti lakost a Magyar Munkáspárt jelölőszervezet jelöltjeként nyilvántartásba vette.

  A teljes határozat itt olvasható!


  1/2017.(VIII.28.) HVI vezetői határozat

  A választási eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI. tövény (továbbiakban: Ve.)307/E §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi. L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a.) pontja alapján Medgyesbodzás községben a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghozta az alábbi

  határozatot.

  A teljes határozat itt olvasható!


  2/2017.(VII.24.) számú határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság - a 2017. augusztus 07. napján tartott ülésén – a jelölő szervezet nyilvántartás vétele tárgyában, meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a 2017. október 22. napjára kitűzött időközi polgármester—választásra, a Magyar Munkáspárt (nyilvántartási száma: 01-02-0000784) jelölő szervezet nyilvántartásba veszi.

  A teljes határozat itt olvasható!


  Időközi polgármester-választás

  1/2017.(VII.24.) számú határozat

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság - a 2017. július 24. napján tartott ülésén - az időközi polgármester választás tárgyában, meghozta a következő

  határozatot.

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban. Ve. ) 302. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ve. 302. § (1) bekezdésében foglaltakra

  Medgyesbodzás településen az időkőzi polgármester választását

  2017.október 22. (vasárnap) napjára tűzi ki,

  továbbá, a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

  A teljes határozat itt olvasható!


Vissza

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.