Medgyesbodzás fejléc

Vissza

  Tájékoztatás

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat

5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Tel.: 68/ 425-000 Fax: 68/526-331

e-mail: polgarmester@medgyesbodzas.hu

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (111.11.) Kormányrendeletben vészhelyzet kihirdetéséről döntött.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében és a 45/2020. (111.14.) kormányrendelet 2. §-a alapján Medgyesbodzás községben működő Medgyesbodzás Mesekuckó Óvoda tekintetében rendkívüli szünet elrendeléséről döntöttem 2020. március 16. napjától, határozatlan időtartamig.

  1. Medgyesbodzás Mesekuckó Óvoda 2020. március 16. napjától (hétfő) rendkívüli szünetet rendelek el.

  2. Jelen utasítás 2020. március 16-án lép hatályba, mely visszavonásig érvényes.

  3. Az utasításban foglaltak betartása minden érintett esetében kötelező!

  4. Kérjük a szülőket, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a gyermekek otthoni felügyeletét szíveskedjenek megoldani.

A gyermek, és idős korosztályra tekintettel is megelőző intézkedések bevezetésére került sor. A szociális étkeztetés kiszállítással történik az érintettek részére.

A művelődési ház és könyvtár szolgáltatásai 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel.

A háziorvosi alapellátás: dr. Gógucz Erzsébet Mónika

A rendelési idő az orvosi rendelő hirdetmény szerint.

Kérjük a betegeket, hogy a

  gyógyszerfogyasztók lehetőség szerint telefonon a 68/425-006-os, valamint a 06/30/310- 8396-os számon jelezzék gyógyszer igényüket. A receptek elektronikusan továbbításra kerülnek, így a gyógyszertárban a TAJ kártya bemutatásával azokat ki lehet váltani.

   

A Kormány a 46/2020. (111.16.) Kormány rendelet 1. §. (1) bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15,00 óra után 06,00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15,00 óra után reggel 06,00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (111.8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Tilos az előadó művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, -színház, tánc, zeneművészet, mozi, közgyűjtemény, közművelődési intézmény-, közösségi színterek látogatása.

Az élelmiszer, az illatszer, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt fogalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15,00 óra után 06,00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a tömeges megbetegedéssel járó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 17. napjától a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás korlátozásra kerül. Az ügyfélfogadás ideje alatt az irodában csak egy ügyfél tartózkodhat.

Az ügyfélfogadás rendje:

      kedd: 8,00-10,00

      csütörtök: 8,00-10,00

A törvény szerint csak személyes megjelenéssel intézhető anyakönyvi ügyek esetében kérjük Kiszel Ferencnével történt előzetes telefonegyeztetést követően jelenjenek meg.

Esküvő kizárólag a házasságkötő teremben tartható, ahol legfeljebb 15 fő lehet együttesen jelen. Az esküvőn a résztvevőknek nyilatkozniuk kell, hogy saját maguk, vagy hozzátartozójuk a szertartást megelőzően 2 héten belül tartózkodtak- e külföldön.

A szertartás időtartama: 15 perc

Anyakönyvezés (haláleset, születés) esetében előzetes telefonos egyeztetést követően soron kívül, anyakönyvi kivonatok kiállítása, apai elismerő nyilatkozat megtételére időpont egyeztetést követően kerül sor.

A hivatali kapcsolattartás

   1. elektronikus kapcsolattartás hivatali kapun keresztül

   2. elektronikus levélben a

    jegyzo@medgyesbodzas.hu,

    gyermekvedelem@medgyesbodzas.hu

    ado@medgyesbodzas.hu e-mail címen

   3. a 68/425-000 telefonszámon

   4. levélben: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38. szám.

Azon ügyek intézése, ahol környezettanulmány szükséges, a rendkívüli helyzet fennállása alatt szünetel.

Az ügyfélfogadást korlátozó intézkedések határozatlan ideig maradnak érvényben.

Az eddigi külföldi és hazai események alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a járvány terjedését azzal lassíthatjuk le, ha a közösségi találkozásokat minimalizáljuk. Ha valaki a betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe, és ne használjon tömegközlekedést! Ha úgy gondolja, hogy fennáll a koronavírus gyanúja, haladéktalanul keresse telefonon a háziorvosát vagy hívja a www.koronavírus.gov.hu oldalon elérhető információs vonalat.

A járványügyi helyzet alakulását és az operatív törzs ajánlásait folyamatosan figyelemmel kísérjük és központi utasításoknak megfelelően fogunk eljárni. A hatóságokkal szoros együttműködésben, felelősséggel dolgozunk a vírus terjedésének megelőzése és a lakosság védelme érdekében.

Türelmet, együttműködést kérek a település minden lakosától. Kérem, hogy a honlapra feltöltött tájékoztatókat szíveskedjenek figyelemmel kísérni, és az abban foglaltakat betartani.

Medgyesbodzás, 2020. március 17.

               Varga Gábor

               polgármester

                

Vissza

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu