Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

A képviselő-testület anyagai-2014

2010>>  2011>>  2012>> 

2013>>  2014>>  2020>> 2021>> 2022>>


Január 13

Január 28

Február 11

Február 19

Március 04

Március 24

Április 10 Április 28 Április 29 Május 27 Június 24 Augusztus 26
Október 06 Október 27 December 8-9 December 15 December 23  

Január 13

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület 2014. január 13-i üléséről készült jegyzőkönyv

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

       Előterjesztés - Tájékoztató a Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követő térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységről.

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

        Eliterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tüzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában.

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 76/2013.(X.15.) Képviselő –testületi határozat módosítása tárgyában

        Melléklet - Melléklet

        Melléklet - Melléklet

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Január 28

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület 2014. január 28-i üléséről készült jegyzőkönyv

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

       Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Önkormányzat képviselő-testületének 2014. január 28-án tartandó ülésére Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői szerződés elfogadása tárgyában.

        Melléklet - Melléklet: Vagyonkezelési szerződés tervezet

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

        Eliterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án tartandó ülésére a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda óvodavezetői álláspályázat kiírására tárgyában

        Melléklet - Melléklet: Óvodavezetői pályázat

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án tartandó ülésére a Kertészek Földje Akciócsoport beruházási hitelfelvételéhez kezesség vállalás tárgyában.

Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án tartandó ülésére. Nyilatkozat kérés  jelzőrendszeres segítségnyújtás tárgyában..

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án tartandó ülésére a Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntéshozatal tárgyában.

Bejelentés:

        Előterjesztés - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

vissza az előző oldalra >>>

Vissza

Február 11

Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2014. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 2014. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyv

Képviselő-testület 2014. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület 2014. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyv

Mellékletek:

       Előterjesztés   Előterjesztés - Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására

        Bejelentés   Bejelentés - A Belügyminisztérium 4/2014 (I.31.) BM rendelete értelmében az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatások igénybevételére nyílt lehetőség az önkormányzatok számára.

        Fejlesztési elképzelések   Bejelentés - Fejlesztési elképzelések 2014 -2020. között

        Költségbevételi bevételek összesen 2014.   Költségbevételi bevételek összesen 2014.

        Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről   Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Február 19

Jegyzőkönyv-Készült Nagykamarás, Dombiratos, Medgyesbodzás, Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek Jegyzőkönyv - Készült Nagykamarás, Dombiratos, Medgyesbodzás, Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. február 19-én 13.00 órakor Medgyesbodzáson tartott együttes üléséről.

1. napirendi pont:

       Előterjesztés-Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése.   Előterjesztés - Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése.

        Melléklet   Melléklet

2. napirendi pont:

        Előterjesztés - Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása.   Előterjesztés - Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása.

        Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének   Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Medgyesbodzás Község Önkormányzata képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

        melléklet 2 /2014. (II.20.) önkormányzati   Melléklet 2 /2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

3. napirendi pont:

       Határozati javaslatok-Medgyesbodzás, Dombiratos és Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek   Határozati javaslatok - Medgyesbodzás, Dombiratos és Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2014. február 19-ei együttes ülésére.

        Előterjesztési melléklet   Előterjesztési melléklet

4 . napirendi pont:

        Rendelettervezet - Dombiratos   Rendelettervezet - Dombiratos

        Jegyzőkönyv melléklet - Dombiratos   Jegyzőkönyv melléklet - Dombiratos

        Rendelettervezet - Medgyesbodzás   Rendelettervezet - Medgyesbodzás

        Rendelettervezet - Medgyesbodzás   Jegyzőkönyv melléklet - Medgyesbodzás

        Rendelettervezet - Nagykamarás   Rendelettervezet - Nagykamarás

        Jegyzőkönyv melléklet - Nagykamarás   Jegyzőkönyv melléklet - Nagykamarás

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Március 04

Jegyzőkönyv a képviselő-testület március 4-én készült üléséről. Jegyzőkönyv a képviselő-testület március 4-én készült üléséről.

Jegyzőkönyv az ügyrendi bizottság március 4-én készült üléséről Jegyzőkönyv az ügyrendi bizottság március 4-én készült üléséről..

Mellékletek:

       Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.   Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása

       Költségvetés.   Költségvetés.

       Likviditási terv 2014   Likviditási terv 2014.

       Önkormányzat rendelet tervezete a költségvetésről.   Önkormányzat rendelet tervezete a költségvetésről.

       Előteresztés A Kertészek földje akciócsoport Egyesület Beruházási hitelfelvétel kezességvállalásához.   Előteresztés A Kertészek földje akciócsoport Egyesület Beruházási hitelfelvétel kezességvállalásához.

       Rekonstrukciós javaslat Alföldvíz beruházáshoz   Rekonstrukciós javaslat Alföldvíz beruházáshoz.

       Rendelettervezet - Dombiratos   Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásához.

       Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló csatornák üzemeltetésre és fenntartásra történő felajánlása tárgyában.   Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló csatornák üzemeltetésre és fenntartásra történő felajánlása tárgyában.

       Előterjesztés a gyermekétkeztetésben fizetendő térítési díjakról.   Előterjesztés a gyermekétkeztetésben fizetendő térítési díjakról.

       - Biztosítási ajánlat vagyonbiztosításhoz.   Biztosítási ajánlat vagyonbiztosításhoz.

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Március 24

Jegyzőkönyv a képviselő-testület március 24-én készült rendkívüli nyilt üléséről. Jegyzőkönyv a képviselő-testület március 24-én készült rendkívüli nyilt  üléséről.

Mellékletek:

       Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz   Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz

        Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz
  Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz

       Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz   Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz

       Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz   Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz

       Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz   Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz.

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Április 10

Jegyzőkönyv a képviselő-testületáprilis 10-én készült rendkívüli nyilt üléséről. Jegyzőkönyv a képviselő-testület április 10-én készült rendkívüli nyilt  üléséről.

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Április 28

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2014. április 28-i együttes üléséről. Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2014. április 28-i együttes üléséről.

Mellékletek:

       Melléklet az 1. napirendi ponthoz   Melléklet az 1. napirendi ponthoz

       Melléklet az 2. napirendi ponthoz  Melléklet az 2. napirendi ponthoz

       Melléklet az 3. napirendi ponthoz   Melléklet az 3. napirendi ponthoz

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Április 29

Jegyzőkönyv a képviselő-testület április 29-én megtartott nyilt üléséről. Jegyzőkönyv a képviselő-testület április 29-én megtartott nyilt  üléséről.

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület Ügyrendi bizottságának április 29-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv a Képviselő-testület Ügyrendi bizottságának április 29-én megtartott  üléséről.

Mellékletek:

          2. számú napirendi ponthoz

          2. számú napirendi ponthoz

          3. számú napirendi ponthoz

          3. számú napirendi ponthoz

          4. számú napirendi ponthoz.

          5. számú napirendi ponthoz

          6. számú napirendi ponthoz

          7. számú napirendi ponthoz.

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Május 27

Jegyzőkönyv a képviselő-testület május 27-én készült üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület május 27-én készült üléséről

Mellékletek:

       1. napirendi pont

         Családsegítő szolgálat beszámolója   Családsegítő szolgálat beszámolója

       2. napirendi pont

         Előterjesztés a gyermekjóléti Szolgálat beszámolójához   Előterjesztés a gyermekjóléti Szolgálat beszámolójához

         Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója   Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

       3. napirendi pont

         Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi rendszer átfogó értékelése   Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi rendszer átfogó értékelése

       4. napirendi pont

         Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat beszámolójához   Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat beszámolójához

         Tanyagondnoki szolgálat beszámolója   Tanyagondnoki szolgálat beszámolója

       5. napirendi pont

         Rendelet tervezet a hulladékgazdálkodásról.  Rendelet tervezet a hulladékgazdálkodásrólt

       6. napirendi pont

         Előterjesztés Óvoda alapító okirat módosításához  Előterjesztés Óvoda alapító okirat módosításához

       7. napirendi pont

         Dr. Gogucz Mónika kérelme  Dr. Gogucz Mónika kérelme

         Költségvetés.  Előterjesztés szolgálati lakás tárgyában

       8. napirendi pont

         Kimutatás mezőőri tevékenység állami támogatásáról  Kimutatás mezőőri tevékenység állami támogatásáról

         Primcom Kft vételi ajánlata  Primcom Kft vételi ajánlata

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Június 24

Jegyzőkönyv a képviselő-testület május 27-én készült üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület június 24-én készült üléséről

Mellékletek:

       1. napirendi pont

         Rendőrségi beszámoló   Rendőrségi beszámoló

       2. napirendi pont

         Közösségi M. beszámoló   Közösségi M. beszámoló

       3. napirendi pont

         Előterjesztés   Előterjesztés

       4. napirendi pont

         Megkeresés étkezési hozzájárulás   Megkeresés étkezési hozzájárulás

         Melléklet   Melléklet

       5. napirendi pont

         Melléklet  Melléklet

         Melléklet  Melléklet

         Ovodavezetői pályázat  Ovodavezetői pályázat 

Bejelentés:

          Szoc. étkezésről  Szoc. étkezésről 

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Augusztus 26

Jegyzőkönyv a képviselő-testület augusztus 26-án készült üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület augusztus 26-án készült üléséről

Mellékletek:

       1. napirendi pont

         Előterjesztés, óvoda beszámoló    Előterjesztés, óvoda beszámoló

       2. napirendi pont

           Előterjesztés 1.    Előterjesztés 1.

           Előterjesztés 2.    Előterjesztés 2.

           Előterjesztés 3    Előterjesztés 3.

       3. napirendi pont

         Előterjesztés   Előterjesztés

         Melléklet 1.   Melléklet 1.

         Melléklet 2.   Melléklet 2.

       4. napirendi pont

         Előterjesztés HVB SZSZSB   Előterjesztés HVB SZSZSB

Bejelentés:

          Napirendi ponthoz előterjesztés  Napirendi ponthoz előterjesztés

          Bejelentés napirendhez  Bejelentés napirendhez

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Október 06

Jegyzőkönyv a képviselő-testület október 06-án készült üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület október 06-án készült üléséről

Mellékletek:

       1. napirendi pont

        Előterjesztés
   Előterjesztés

       2. napirendi pont

        Előterjesztés    Előterjesztés

       3. napirendi pont

         Beszámoló   Beszámoló

       4. napirendi pont

         Előterjesztés a bejelentésekhez   Előterjesztés a bejelentésekhez

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

Október 27

Jegyzőkönyv a képviselő-testület október 06-án készült üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület október 27-én készült üléséről

Mellékletek:

       1. napirendi pont

        HVB beszámoló    HVB beszámoló

       4. napirendi pont

        Előterjesztés    Előterjesztés illetmény

       6. napirendi pont

         Beszámoló   SZSZM módosítás

       7. napirendi pont

         Előterjesztés tiszteletdíj   Előterjesztés tiszteletdíj

Bejelentés:

          Tassi Zsolt beadványa  Tassi Zsolt beadványa

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

December 8-9

       Közmeghallgatások

        Közmeghallgatási jegyzőkönyv 2014. december 8. Gábortelep    Közmeghallgatási jegyzőkönyv 2014. december 8. Gábortelep

        Közmeghallgatási jegyzőkönyv 2014. december 9. Medgyesbodzás    Közmeghallgatási jegyzőkönyv 2014. december 9. Medgyesbodzás

       

Vissza

vissza az előző oldalra >>>

December 15

Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről készült jegyzőkönyv

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

       Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-én tartandó ülésére a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

        Eliterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-én tartandó ülésére újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

        Melléklet - Melléklet: Kérelem újszülöttek támogatása iránt

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-én tartandó ülésére

Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.december 15-én tartandó ülésére a 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.december 15-én tartandó ülésére

        Melléklet - Melléklet: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. módosítása

Melléklet a 8. napirendi ponthoz

        Előterjesztés - (jelzőrendszer)

        Melléklet -  (logopédia)

December 23

Képviselő-testület 2014. december 23-i üléséről készült jegyzőkönyv - Képviselő-testület 2014. december 23-i üléséről készült jegyzőkönyv

Mellékletek

       Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án tartandó ülésére - Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án tartandó ülésére

        Feladatellátási szerződés 2015. Egészségügyi szolgáltatás, orvosi ügyeleti feladatok ellátására - Feladatellátási szerződés 2015. Egészségügyi szolgáltatás, orvosi ügyeleti feladatok ellátására

vissza az előző oldalra >>>

Vissza

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu