Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Választás-2019

  Képviselő jelöltek

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának 27/219./09.09/ HVB határozata Győri Ferenc, képviselő-jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről. Tovább...

   

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának 29/219./09.09/ HVB határozata Oláhné Gurzó Tímea, képviselő-jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről. Tovább...

   

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának 26/219./09.09/ HVB határozata Szabó György Béla, képviselő-jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről. Tovább...

   

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának 25/219./09.09/ HVB határozata Tóth Attila Tivadar, képviselő-jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről. Tovább...

   

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának 28/219./09.09/ HVB határozata Tóth György, képviselő-jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről. Tovább...

   


Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának

27/2019./09.09/ HVB határozata Győri Ferenc

nyilvántartásba vételéről

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) – 2019. szeptember 09. napján megtartott ülésén – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Győri Ferenc nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

Határozatot

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága a 2019 október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Győri Ferencet önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) A fellebbezést Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságánál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.), telefaxon a 06-68/526-331 telefaxszámon, elektronikus levélben a jegyzo@medgyesbodzas.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019.szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Győri Ferenc 2019. augusztus 29. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A HVB megállapította, hogy Győri Ferenc nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 3 darab ajánlóívből 3 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott – kilencet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Győri Ferenc az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Győri Ferencet a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás községben önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.

  Letölthető:

Medgyesbodzás, 2019. szeptember 09.

Fodor Zoltánné

HVB elnök

Vissza  a lap tetejére

Vissza  a főoldalra

 


Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának

29/2019./09.09/ HVB határozata Oláhné Gurzó Tímea

nyilvántartásba vételéről

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) – 2019. szeptember 09. napján megtartott ülésén – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Oláhné Gurzó Tímea nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

Határozatot

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága a 2019 október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Oláhné Gurzó Tímeát önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) A fellebbezést Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságánál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.), telefaxon a 06-68/526-331 telefaxszámon, elektronikus levélben a jegyzo@medgyesbodzas.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019.szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Oláhné Gurzó Tímea 2019. augusztus 29. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A HVB megállapította, hogy Oláhné Gurzó Tímea nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 3 darab ajánlóívből 3 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott – kilencet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Oláhné Gurzó Tímea az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Oláhné Gurzó Tímeát a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás községben önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.

  Letölthető:

Medgyesbodzás, 2019. szeptember 09.

Fodor Zoltánné

HVB elnök

Vissza  a lap tetejére

Vissza  a főoldalra

 


Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának

26/2019./09.09/ HVB határozata Szabó György Béla

nyilvántartásba vételéről

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) – 2019. szeptember 09. napján megtartott ülésén – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Szabó György Béla nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

Határozatot

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága a 2019 október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Szabó György Bélát önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) A fellebbezést Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságánál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.), telefaxon a 06-68/526-331 telefaxszámon, elektronikus levélben a jegyzo@medgyesbodzas.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019.szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Szabó György Béla 2019. augusztus 29. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A HVB megállapította, hogy Szabó György Béla nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 3 darab ajánlóívből 3 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott – kilencet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Szabó György Béla az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Szabó György Bélát a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás községben önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.

  Letölthető:

Medgyesbodzás, 2019. szeptember 09.

Fodor Zoltánné

HVB elnök

Vissza  a lap tetejére

Vissza  a főoldalra

 


Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának

25/2019./09.09/ HVB határozata Tóth Attila Tivadar

nyilvántartásba vételéről

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) – 2019. szeptember 09. napján megtartott ülésén – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Tóth Attila Tivadar nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

Határozatot

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága a 2019 október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Tóth Attila Tivadart önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) A fellebbezést Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságánál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.), telefaxon a 06-68/526-331 telefaxszámon, elektronikus levélben a jegyzo@medgyesbodzas.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019.szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Tóth Attila Tivadar 2019. augusztus 29. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A HVB megállapította, hogy Tóth Attila Tivadar nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 3 darab ajánlóívből 3 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott – kilencet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Tóth Attila Tivadar az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Tóth Attila Tivadart a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás községben önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.

  Letölthető:

Medgyesbodzás, 2019. szeptember 09.

Fodor Zoltánné

HVB elnök

Vissza  a lap tetejére

Vissza  a főoldalra

 


Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottságának

28/2019./09.09/ HVB határozata Tóth György

nyilvántartásba vételéről

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) – 2019. szeptember 09. napján megtartott ülésén – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Tóth György nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

Határozatot

Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsága a 2019 október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Tóth Györgyöt önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) A fellebbezést Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságánál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.), telefaxon a 06-68/526-331 telefaxszámon, elektronikus levélben a jegyzo@medgyesbodzas.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019.szeptember 12. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Tóth György 2019. augusztus 29. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A HVB megállapította, hogy GTóth György nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 3 darab ajánlóívből 3 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes aláírások száma eléri a – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott – kilencet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Tóth György az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Tóth Györgyöt a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Medgyesbodzás községben önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. pontján alapul.

  Letölthető:

Medgyesbodzás, 2019. szeptember 09.

Fodor Zoltánné

HVB elnök

Vissza  a lap tetejére

Vissza  a főoldalra

 


 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: