Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

Választási tájékoztató

 

Nyomtatható változat: Választási tájékoztató

 

Nagykamarás, Medgyesbodzás, Dombiratos Helyi Választási Iroda

5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38.

5745. Dombiratos, Széchenyi u. 42.

 

Tisztelt Választópolgár!

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását.

 

A választással kapcsolatos fontosabb tudnivalók a következők:

 

Választási Bizottság:

A szavazatszámláló bizottságok tagjait az önkormányzati képviselő választások előtt megválasztásra kerültek, ezek a bizottságok látják el a választási feladatokat a szavazókörökben.

A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2014. augusztus 31.-én 16:00 óráig választja meg.

A választási bizottság megbízott tagjait legkésőbb 2014. szeptember 26.-án 16:00 óráig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottságokba a jelöltet állító jelölő szervezet, illetve a független jelölt két-két tagot bízhat meg, míg a helyi választási bizottságba egy tagot. A megbízott tagok bejelentése az SZSZB tagok esetében a Helyi Választási Iroda vezetőjénél, míg a HVB megbízott tagjának bejelentése a HVB elnökénél történik.

 

Névjegyzék:

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15.-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítők átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15.-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe

 

Átjelentkezés:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23.-án létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10.-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10.-én 16 óráig visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.

 

Mozgóurna:

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni szavazni, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a mozgásában. A választópolgár a mozgóurna iránti kérelme legkésőbb 2014. október 10.-én 16:00 óráig kell hogy megérkezzen a helyi választási irodához, 2014. október 12.-én pedig 15:00 óráig kell megérkezni az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Jelölt állítás:

Az ajánlószelvények helyett ajánlóíveken történhet az ajánlás. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő helyi választási irodától igényelheti. Az ajánlóívek igénylésére kötelezően használandó formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25.-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján állapítja meg 2014. augusztus 18-ig.

Az egyéni listás és a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8.-án 16:00 óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

A jelölt bejelentésével egyidejűleg a jelölt, illetve a jelölő szervezet rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet határidőben át kell adni a választási irodának. Az ajánlóívek szigorú számadású nyomtatványok. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,- Ft.

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9.-én 16:00 óráig vonhatja vissza.

 

Ajánlás:

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a településen választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!

Egy választópolgár egy jelöltet egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Részletes tájékoztatásért forduljon a közös önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

    2014. augusztus 18.

Hoffmann Andrásné

HVI vezetője

 


 

MedgyesbodzásHelyi Választási Iroda

 

KÖZLEMÉNYE

 

Nyomtatható változat: MedgyesbodzásHelyi Választási Iroda közleménye

 

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: