Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

Határozat a megválasztható önkormányzati képviselők

számáról Medgyesbodzáson

 

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Nagykamarás, Dombiratos és Medgyesbodzás Helyi Választási Iroda Vezetője

Székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. kirendeltsége: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38.

M/114-1/2019.

   Tárgy: A megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása Medgyesbodzáson

HATÁROZAT

Nagykamarás, Dombiratos, Medgyesbodzás Helyi Választási Iroda vezetője a Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján, a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson, a Medgyesbodzás települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát 6 főben határozza meg.

 

Jelen határozat ellen a közzétételtől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi választási bizottsághoz 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38., fax: 68/526-331, e-mail: jegyzo@medgyesbodzás.hu) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban- személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését: a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímé-től (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát, számát vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati határi-dő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. )(XXVI. Törvény (továbbiakban Ve.) 306. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4. § c) pontján alapul. A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Medgyesbodzás község lakosságszáma a 2019. január 01. állapot szerint 1015 fő. Az Övjt. 3. § szerint „ A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.", a 4. § c) pontja szerint pedig„ a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település — egyéni listás választási rendszerben — egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. Határozatomat a mai napon közzéteszem Medgyesbodzás község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.medgyesbodzas.hu) és az önkormányzat hirdetőtábláján. A határozat elleni kifogás benyújtását a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és a 212. §-a biztosítja.

 

Medgyesbodzás, 2019. február 14.

         Hoffmann Andrásné

                HVI vezető

Letölthető:

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: