Medgyesbodzás fejléc

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

             www medgyesbodzas.hu

Áldozattá vált?

Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén


Medgyesbodzás Község és Gábortelep

Településképi arculati kézikönyv:  


FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

    „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

A teljes felhívás itt olvasható:


FELHÍVÁS

AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

A teljes felhívás itt olvasható:


Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015. (XI.25) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben használt fogalmakat kell érteni.

2. §

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó helyi adónemeket vezet be.

3. §

Helyi iparűzési adó

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft

4.§

Idegenforgalmi adó

(1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

5. §

(1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a vállalkozók kommunális és iparűzési adójáról szóló 6/2001.(V.29.) önkormányzati rendelet, ennek módosításáról szóló 11/2002(XII.28.) önkormányzati rendelet, 18/2003.(XI.26) önkormányzati rendelet, 18/2008.(XII.10) önkormányzati rendelet, 16 /2009.(XII.23) 15/2010(XII.15) valamint az idegenforgalmi adóról szóló 12/2013( XI.29.) önkormányzati rendelete.

Medgyesbodzás, 2015. november 24.

Aláírta:

    Krucsai József polgármester,

    Hoffmann Andrásné jegyző

Kihirdetve: 2015. november 25.

A rendelet megtekinthetők itt!

Pályázat Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal könyvelő munkakör betöltésére

Széchenyi 2020 Európai unió Európai regionális alap

 

 

 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.