Medgyesbodzás fejléc
 

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

Széchenyi 2020 Európai unió Európai regionális alap

Loading

  Tájékoztatás

  Értesítjük Önöket, hogy 2018. március 01-től az Önkormányzat és hozzá tartozó Intézmények telefonszáma az alábbiak szerint változik:

  Letölthető:

   Polgármesteri Hivatal

   68/425-000

   Polgármesteri Hivatal fax

   68/526-331

   Varga Gábor – polgármester

   30/311-0103

   Restály László – alpolgármester

   30/311-4769

   Pál Andrea – aljegyző

   30/311-3146

   Kiszel Ferencné – anyakönyv

   30/311-4014

   Zsarnainé Erdélyi Erika – pénzügy

   30/311-0014

   Kocsis Istvánné – pénzügy

   30/310-8984

   Horváth Tiborné – adó

   30/310-9914

   Orvosi Rendelő

   30/310-8396

   Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda

   30/310-9273

   Nagy Zoltán – családsegítő

   30/311-5799

   Könyvtár

   30/311-7945

   Szabó György – képviselő

   30/310-9162

   Kutasi József – képviselő

   30/311-1935

   Román Aranka – képviselő

   30/311-4320

   Győri Ferenc – képviselő

   30/311-3688

   Csernok Magdolna – képviselő

   30/311-5774


  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

  17/2015. (XI.25) önkormányzati rendelete

  a helyi adókról

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1.§

  Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben használt fogalmakat kell érteni.

  2. §

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó helyi adónemeket vezet be.

  3. §

  Helyi iparűzési adó

  (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

  (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft

  4.§

  Idegenforgalmi adó

  (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

  (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

  5. §

  (1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti a vállalkozók kommunális és iparűzési adójáról szóló 6/2001.(V.29.) önkormányzati rendelet, ennek módosításáról szóló 11/2002(XII.28.) önkormányzati rendelet, 18/2003.(XI.26) önkormányzati rendelet, 18/2008.(XII.10) önkormányzati rendelet, 16 /2009.(XII.23) 15/2010(XII.15) valamint az idegenforgalmi adóról szóló 12/2013( XI.29.) önkormányzati rendelete.

  Medgyesbodzás, 2015. november 24.

  Aláírta:

   Krucsai József polgármester,

   Hoffmann Andrásné jegyző

  Kihirdetve: 2015. november 25.

  A rendelet megtekinthetők itt!

 

 

 

 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.